Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir ?

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli,  28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı Neden Gereklidir ?

Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.

Parlayıcı patlayıcı madde ihtiva eden ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

DİKKAT: 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve 89.629 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi İşletmelerde Gereklidir ?

›LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,

›Maden Ocakları,

›Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,

›Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,

›Boya ve Tiner İmalathaneleri,

›Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,

›Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,

›Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,

›Ham Deri İmalathaneleri,

›Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,

›Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.

›Kâğıt Fabrikaları

›Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.

Yangın eğitimi

Yangın Eğitimlerine Dayanak Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin” 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Eğitimin Amacı & İçerik

Mevzuatımız ve uygulanan standartlar doğrultusunda işletmelerin çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek, eğitimlerin kapsamında, yangına müdahale edecek söndürme ve kurtarma ekibine olay yerini tahliye, yangının gelişimi, özelliği, yayılma hızı ve ilerleyişi, yangını oluşturan temel nedenleri öğrenmek. Kurum ve kuruluşların çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek yangın meydana gelmemesi için gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve yangın esnasında ise yangınla mücadele söndürme ve tahliye yöntemlerini öğretiliyor.

Kurum içeresinde basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınları önlemesi, meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

Eğitim İçeriği & Amaçları

 • Yanma Bilgisi
 • Yanma çeşitleri
 • Yavaş Yanma
 • Kendi Kendine Yanma
 • Hızlı Yanma
 • Parlama-Patlama Şeklinde Yanma
 • Yangın Sınıfları
 • Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri ve Etkileri
 • Yangın Oluşum Safhaları
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangının Büyüme Hızı
 • Araç Yangınlarında Müdahale
 • Bina ve Fabrika Yangınlarında Müdahale
 • Söndürme Sistemleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri
 • Suyun Avantajları ve Dezavantajları, Yangın Dolapları ve Bulundurulması Gereken Malzemeler
 • Karbondioksitin Avantajları ve Dezavantajları
 • Halokarbonlu Söndürücüler
 • Köpük Söndürücüler
 • Kuru Kimyevi Tozların Söndürücülük Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Malzeme ve Cihazlar
 • Yangın İhbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarzı
 • Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
 • Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanımı
 • Acil Eylem Plan
 • Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 • Yangınla Müdahale Teknikleri
 • Kurtarma Bilgisi
 • Uygulamalı Olarak İşletmede Mevcut Olan
 • Yangın Müdahale Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı