İlkyardım Eğitimleri

Her hangi bir kaza yada yaşamın tehlikeye düşmesi halinde sağlık görevlileri yardıma gelinceye kadar yaralının hayatının kurtarılması yada durumunun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla ilaçsız olarak yapılmakta olan uygulamalara ilk yardım denmektedir. İLK YARDIM UYGULAMASINDA İLAÇ KULLANILMAZ…..!

İlk yardımın amacı nedir?

  • Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
  • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
  • Yaralının durumunun kötüleşmesini engelmek
  • İyileşmesini kolaylaştırmak

 

İlkyardımcının özellikleri ve sorumlulukları ne olmalıdır?

Sakin, telaşsız, kendinden emin olmalı, hastayı sakinleşmeli, ortamı değerlendirip, süre gelen tehlikeye bağlı riskin olup olmadığını belirlemeli, işlem esnasında kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı, diğer kişileri sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli, hastanın durumunu değerlendirip, uygun ilk yardıma başlamalı, hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı,

İlk yardım temel uygulamaları neleri içerir ?

Koruma, bilgilendirme, kurtarma (KBK) ilk yardımın temel uygulamalarıdır.

Koruma : Korumada en önemli aşama olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri saptayıp, güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme : Olay yada kaza mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile iletişim araçları kullanılarak yardım kuruluşlarına bildirilmesidir. 112 Acil telefon numarası üzerinden bildirimlerin yapılması esastır.

Kurtarma: Hızlı, sakin bir şekilde yapılmalıdır.

İlk Yardım Yönetmeliği

18 mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetedeki ifadesi ile ilk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ağır ve tehlikeli işlerde ise her 10 personel için 1 olmak üzere yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş personellerden en az ( temel ilk yardım eğitimi ) sertifikası almış ilk yardımcının bulunması zorunludur.

Yaptırımlar:

İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzısaha Kanununun 295. Maddesi hükmünce işlem yapılır.